Metody terapeutyczne

Terapia CranioSacralna Upledgera- Terapia czaszkowo- krzyżowa Upledger’a

Metoda terapii manualnej. Stosowana jest przy dolegliwościach, związanych nie tylko z ciałem pacjenta, ale również z całą jego osobą. Terapia wspiera i wzmacnia mechanizmy samoleczenia.

Wskazania do terapii:

 • urazy mózgu oraz rdzenia kręgowego
 • bóle i zawroty głowy, migreny
 • bóle kręgosłupa i kończyn
 • zaburzenia pooperacyjne, pourazowe
 • stres, depresja
 • zaburzenia endokrynologiczne
 • nadpobudliwość, zaburzenia koncentracji oraz integracji sensorycznej
 • dysfunkcje stawu skroniowo- żuchwowego
 • PTDS- Syndrom Stresu Pourazowego
 • cierpnięcia i mrowienia
 • zaburzenia snu
 • problemy okresu niemowlęctwa

Więcej na www.upladgerinstitute.pl

 

Terapia wisceralna

Terapia Wisceralna jest metodą leczenia holistycznego skupiającą się na połączeniach pomiędzy układem mięśniowo – szkieletowym a narządami wewnętrznymi (system trzewny). Techniki wisceralne są technikami leczenia  manualnego, w większości technikami mobilizacyjnymi, skupiającymi się strukturach i narządach wewnątrz jamy brzucha.

Możemy używać ich zarówno u dzieci jak i u osób po niedawnych zabiegach operacyjnych, łączyć z innymi metodami leczenia.

Wskazania do terapii:

 • zaparcia, biegunki, wzdęcia, problemy z trawieniem, nietolerancje pokarmowe
 • refluks żołądkowo- przełykowy, zapalenia układu pokarmowego i wydalniczego,
 • zabiegi operacyjne w obrębie klatki piersiowej i jamy brzucha
 • dyskopatia, kręgozmyk, hiperlordoza, bóle kregosłupa, stawów biodrowych i obręczy barkowej

Więcej na : www.terapia-wisceralna.pl/

IBITA Bobath dla dorosłych (Bobath for adults)

Najskuteczniejsza koncepcja rehabilitacji dla pacjentów z deficytem w obrębie Centralnego Układu Nerwowego ( CUN-mózgu), czyli po przebytym udarze mózgu, urazach mózgowo- czaszkowych, SM, itp. Matoda Bobath to badanie i terapia pacjentów z zaburzeniami CUN rozwiązująca problemy i zaburzenia funkcji, ruchu i tonusu mięśniowego. W koncepcji kładzie się szczególny nacisk na normalizację napięcia mięśni odpowiadających za prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchowy. Przez różne oddziaływania dąży się do wyhamowywania reakcji nieprawidłowych. Koncepcja Bobath zwraca uwagę na konieczność prawidłowych zgodnych z fizjologią oddziaływań od samego początku zdarzenia. Bardzo ważne jest torowanie pozytywnych wzorców postawnych i ruchowych, wykorzystując różnorodne wypróbowane zasady należące do koncepcji NDT.

Koncepcja NDT Bobath uczy jak poruszać, jak pielęgnować, jak karmić i jak postępować przez 24 godziny z pacjentem, który doznał uszkodzenia w CUN. Jest koncepcją, która nie określa sztywnych ram terapii i jest podatna na ciągłe polepszanie i modyfikowanie oddziaływań tak, aby osiągać zadawalający dla pacjenta efekt.

wiecej na www.ibita.org

PNF

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu – to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja.

Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatycznych psychicznie i fizycznie doznań. Chory powinien być partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania. To on ustala cele terapii. Terapeuta ma w tym wypadku rolę doradczą. Dzięki takiemu podejściu chory nawet z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z terapeutą.

Więcej na www.ipnfa.pl

 

Kinesiology Taping

Kinesiology Taping to metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze. Jest jedną z metod tapingu.

Została opracowana i spopularyzowanana na początku lat osiemdziesiątych przez Japończyka dr Kenzo Kase.

Wykorzystuje się w niej specjalnie wytworzony plaster – Kinesio Tex. Jest to plaster o elastyczności 130-140% (nie ogranicza ruchów), rozciągający się tylko na długość, o ciężarze i grubości zbliżonej do parametrów skóry, który nie zawiera leków ani latexu, jest bardzo odporny na działanie wody, umożliwia przepływ powietrza dzięki falowemu utkaniu.

Obecnie Kinesio Taping jest powszechnie stosowanym sposobem terapii dużej liczby schorzeń i urazów narządu ruchu w wielu krajach: Japonia, USA, kraje Europy, Azji.

Kinesiology Taping jest skuteczny w terapii problemów stawowych i mięśniowych. Bazuje na kinezjologii i zdolnościach organizmu do samoleczenia. Oddziaływuje na mięśnie, powięzie, stawy, układ limfatyczny i nerwowy. Działanie kinesiotapingu polega na zmniejszeniu bólu mięśni i stawów, usuwaniu obrzęków limfatycznych, wspomaganiu pracy mięśni oraz korygowaniu niewłaściwej pozycji stawu.

Kinesiotaping znajduje również doskonałe zastosowanie w sporcie – m.in. jest bardzo często stosowany przez pływaków, lekkoatletów, siatkarzy, koszykarzy, piłkarzy nożnych i ręcznych.

Więcej na www.kinesiologytaping.pl

Metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich

To zbiór metod różnych szkół mających swoje pochodzenie w fizjoterapii, ortopedii, osteopatii czy chiropraktyce, wykorzystujące wysiłek fizyczny pacjenta na różne sposoby w celu likwidowania zaburzeń w obrębie tkanek miękkich.

W skład metod wchodzą:

 •  techniki energizacji mięśni
 •  mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 •  techniki aktywnego rozluźniania
 •  dysbalans mięśniowo- powięziowy
 •  terapia punktów spustowych

Powyższe techniki wykorzystują system oceny dysbalansu mięśniowo-powięziowego. Odpowiednio dobrane, indywidualnie dla pacjenta, metody mobilizacji tkanek miękkich w układzie mięśniowo-powieziowym, prowadzą do przywrócenia prawidłowej biomechaniki i sterowania układu mięśniowo-powięziowego.