Terapia wisceralna= zdrowy brzuch, ale i nie tylko…

Opublikowano
od lewej: Florinda Czeija- Fizjoterapeutka
Założycielka i Dyrektorka Szkoły Terapii Wisceralnej,
Andrzej Leśniowski- Fizjoterapeuta, uczestnik szkolenia